left banner

Elektrozawory i studzienki

Niezbędnym wyposażeniem automatycznego nawadniania jest zespół elektrozaworów. Jego zadaniem jest otwieranie i zamykanie dopływu wody do zraszaczy czy też linii kroplujących w danej sekcji. Opisywane urządzenia są wyposażone w cewki elektromagnetyczne, które po podaniu napięcia powodują zmianę położenia zaworu. Elementy te są zasilane ze sterownika nawadniania, standardowo napięciem 24VAC. Dzięki temu możliwe jest sterowanie dopływem wody bez fizycznego udziału użytkownika, co pozwala na całkowite zautomatyzowanie procesu nawadniania ogrodu.

Dla każdej sekcji nawadniania jest niezbędny jeden elektrozawór. W związku z tym należy zainstalować tyle elektrozaworów ile jest przewidzianych sekcji dla danego systemu podlewania.

Elektrozawory należy umiejscowić w plastikowej studzience, zainstalowanej doglebowo w miejscu z dostępem do źródła wody (najczęściej nieopodal kranu).

Doboru wielkości studzienki należy dokonać na podstawie ilości przewidzianych elektrozaworów oraz ewentualnej instalacji dodatkowych elementów, np.: zaworów ręcznych, przyłączy do przedmuchiwania, filtrów dyskowych czy też przepływomierzy.

W Naszej ofercie znajdziesz kilka rodzajów studzienek, różniących się wielkością.

Filtry aktywne